kariyerjet-logo-v5

Gizlilik Politikası


Sorumluluk Sınırı Beyanı

Son Güncelleme: 11.03.2022

Bölüm 1 | Gizlilik Politikası & Sorumluluk Sınırı Beyanı

⚠️

Sayın KariyerJet.com kullanıcısı;
Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi KariyerJet.com'a aittir. İşbu web sitesine; https://kariyerjet.com web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. KariyerJet.com işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir. KariyerJet.com bu web sitesindeki yazılı ve görsel logo, tasarım, özgün fikir vb. içeriklerin maddi ve manevi yasal sahibidir. KariyerJet.com’a ait olmayan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat ile koruma altına alınmış olan 3. şahıslara ait ‘public’ içeriklere ise mevzuata uygun olarak web sitesinde yer verilmektedir. Şekil, yöntem, usul veya format fark etmeksizin her ne şekilde olursa olsun KariyerJet.com’un mülkiyetinde olan web sitesi içeriklerinin, sistemli bir şekilde ticari olsun ya da olmasın indirilmesi ve depolanmasına kesinlikle izin verilmez. İçerik kopyalanarak tekrar başka sitelerden çevrimiçi olarak yayınlanamaz. KariyerJet.com, web sitesi içeriğinde değişiklik yapabileceği gibi dilediği zaman içerikteki bilgileri değiştirebilir, güncelleyebilir veya kaldırabilir. Bu nedenle web sitesi içeriğindeki tüm bilgi ve belgelerin güncelliği taahhüt edilmemektedir. Web sitesi içeriğinde yazılı veya görsel olarak başka kurum, kuruluş, şirket veyahut başka bir siteye ait link, görsel vb. içeriklere yer verilmesi, KariyerJet.com’un bu kuruluşlar ile bağlantılı olduğu, yönlenen sitelerdeki ilgili bağlantıların doğrulunu taahhüt beyanı anlamına gelmeyecektir. Uygulanacak mer'i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, KariyerJet.com, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kâr kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. KariyerJet.com, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.

⚠️

Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı KariyerJet.com açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında KariyerJet.com, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b) web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz. Bu hususlarda kullanıcı/ziyaretçi olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ("yazılım") tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti KariyerJet.com'a veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir. İşbu web sitesi yazılım programını kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez. İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı/ziyaretçi, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen;
(a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez;
(b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz;
(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;
(d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.

Bölüm 2 | Gizlilik Politikası & Sorumluluk Sınırı Beyanı

⚠️


İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya/ziyaretçiye herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.
İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız, iş başvurusu yapmanız sizin tasarrufunuzda olup gelişebilecek her türlü olumlu veya olumsuz bir durum sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı/ziyaretçi, KariyerJet.com’un hatasız ve kusursuz olduğu, bütün cihaz ya da web tarayıcıları ve bunların sürümleri ile uyumlu olduğu ve KariyerJet.com kullanımının kesintisiz olacağı yönünde bir beyan veya taahhütte bulunulmadığını kabul eder. Kullanıcı/ziyaretçi ayrıca KariyerJet.com’un kullanımı ve sağlanan hizmet ile herhangi bir ticari sonuca, yönlenilen üçüncü kişi veya website/websiteler üzerinden iş arama, iş bulma sonucuna ve bu minvalde kendisine dönük faydaya ulaşacağı yönünde bir taahhütte bulunulmadığını, kullanıcı/ziyaretçi’nın/nin belli bir sonuca ulaşamaması veya oluşacak olumlu/olumsuz sonuç sebebiyle KariyerJet.com’dan bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder.

⚠️


Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi:
KariyerJet.com olarak siteye kayıt alma, CV yükleme işlemleri yapmamaktayız. işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının KariyerJet.com tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine dış link sitelerinin KariyerJet.com’da yer alan ilan ve web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin KariyerJet.com tarafından onaylandığı anlamı taşımamaktadır.
KariyerJet.com; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;
(a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,
(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin kullanıcı/ziyaretçi tarafında elverişli ve sonuç aldırıcı nitelikte olduğu,
(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
(d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,
(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.